Artsen

Kwalitatieve thuisverpleging

Het Wit-Gele Kruis van Antwerpen streeft naar een uiterst kwalitatieve thuisverpleging door een zeer breed aanbod aan verpleegkundige verstrekkingen, door zijn dienstverlening professioneel te organiseren en door zijn thuisverpleegkundigen maximaal te begeleiden en te ondersteunen.

Vaste verpleegkundigen

In elke wijk, deelgemeente of parochie binnen de provincie Antwerpen zijn verpleegkundigen van het Wit-Gele Kruis actief. De toeren worden zo georganiseerd dat een vaste verpleegkundige de patiënten in zijn of haar specifieke wijk verzorgt. Deze vaste patiëntentoewijzing komt de verpleging en de relatie met de patiënt en zijn mantelzorgers ten goede.

Wanneer de vaste verpleegkundige ziek is of met vakantie vertrekt, dan wordt een van de collega’s ingezet om de verzorging van deze patiënten op een vlotte manier over te nemen. Op deze manier garanderen we onze patiënten een continue kwalitatieve zorgverlening.

Permanente vorming

Permanente vorming is meer dan ooit een vereiste binnen de gezondheidszorg. Het Wit-Gele Kruis van Antwerpen hecht dan ook veel belang aan de continue bijscholing van zijn personeel. Daarom worden er op verschillende vlakken initatieven genomen om onze thuisverpleegkundigen up-to-date te houden.

Zo krijgen alle verpleegkundigen de mogelijkheid om hun vaardigheden bij te sturen en te verfijnen in een skills lab.

Er worden regelmatig afdelingsvormingen gepland rond specifieke thema's en wordt er structureel patiënteoverleg georganiseerd op de lokale afdelingen waarbij de patiënt en de uitwisseling van verpleegkundige ervaringen centraal staan.

Daarnaast staan er jaarlijks vrijwillige vormingen rond hedendaagse thema's op het programma. Deze vormingen zijn een groot succes en worden altijd massaal bijgewoond door de verpleegkundigen.

Alle thuisverpleegkundigen van het Wit-Gele Kruis hebben bovendien toegang tot het Kruisnet, het intranet van de Wit-Gele Kruis van Antwerpen, waar onder andere verpleegtechnische procedures en nuttige verpleegkundige achtergrondinformatie geraadpleegd kunnen worden. Ook wordt elke thuisverpleegkundige automatisch lid van het NVKVV (Nationaal Verbond van Katholieke Vlaamse Verpleegkundigen en Vroedvrouwen) waardoor ze elke maand het verpleegkundig vakblad "Nursing" ontvangt en van tal van aantrekkelijke voordelen geniet.

Verpleegkundige verstrekkingen van A tot Z

U kan een beroep doen op het Wit-Gele Kruis van Antwerpen voor een zeer brede waaier aan verpleegkundige verstrekkingen.

Zo kunnen uw patiënten bij ons terecht voor de alom bekende verpleegkundige zorgen zoals hygiënische verzorging, inspuitingen, wondzorg, blaasspoelingen, lavementen, het toedienen van sondevoeding. Maar weet dat u ons ook kan contacteren voor meer complexe verpleegkundige verstrekkingen zoals o.a. nierdialyse, palliatieve zorg, het doorspoelen van een port-a-cath-katheter, het plaatsen van een infuus…

Door ons permanent vormingsprogramma en onze nauwe samenwerking met verschillende ziekenhuizen, krijgen onze verpleegkundigen de mogelijkheid om zich in tal van specifieke verpleegtechnische verstrekkingen te specialiseren.

Maximale ondersteuning

Het Wit-Gele Kruis van Antwerpen streeft ernaar om zijn verpleegkundigen maximaal te ondersteunen zodat zij zich volop kunnen concentreren op het welzijn van hun patiënten.

Zo worden ze geruggensteund door de hoofdverpleegkundige, de administratief bediende(n), de referentieverpleegkundigen diabetes, palliatieve zorg, dementie en rughygiëne én de diabeteseducatoren. Zij kunnen op hun beurt weer een beroep doen op de diensten van het provinciaal secretariaat zoals de departementen zorgbeleid (met inhoudelijke en kwaliteitsmedewerkers), personeel & organsiatie (waaronder de personeelsdienst) en administratie & financiën (waaronder boekhouding, tarificatie en IT).

Daarnaast kunnen ze binnen het Wit-Gele Kruis van Antwerpen patiënten doorverwijzen naar de thuiszorgondersteunende afdelingen zoals de dienst gezinszorg "Beter Thuis", de dienst personenalarm en de dieetdienst.

Afdrukken